Vše Články Diskuze Blog
Vyhledávají se jen slova delší jak tři znaky.
Klíčová slova:
Žánry:
Akční/Dobrodružný Fakta/Teorie/Realita Fantasy Historický Horor Komedie/Parodie Krimi/Detektivka Kyber/Steampunk Pohádka/Mýtus Romance Science Fiction Thriller/Špionážní Univerzální/generický Urban fantasy Western
Systémy:
AD&D D&D 3.Xe D&D 4e D&D 5e D20 systém Fate GUMSHOE Jiné RPG Shadowrun Univerzální White Wolf hry
Různé:
Dotazy Inspirace Kontroverze Materiály ke stažení Novinky Polemika Překlad Příběhy/Zápisy ze hry Recenze
Světy:
Dark Sun Dragonlance Eberron Forgotten Realms Ravenloft Star Wars Středozem World of Darkness
Určení:
jen pro dospělé pro DMy pro hráče pro začátečníky
Rozšířený režim
< snižuje prioritu slova.
> zvyšuje prioritu slova.
* jakékoliv znaky za uvedeným slovem.
+ povinné slovo
- zakázané slovo
~ nechtěné slovo (ojedinělé výskyty jsou přípusné)
"věta s více slovy" hledá jen přesné znení celé věty
Konkretizace:

Dálší upřesnění oblasti hledání:

Část názvu článku resp. diskuze resp. blogu

Název nadřazené skupiny

jméno autora

Datum publikace:
Výběr rozsahu období publikace:
Počáteční datum:
Konečné datum:
*Automaticky se nastavuje období 1 roku zpět.
**Datum se zadává ve formátu dd.mm.yyyy
 • Bojové popisy v RPG

  Tento text vznikl pro účastníky workshopu bojových popisů v RPG na GameConu 2023 - trochu jsme ho rozepsali, aby byl k užitku i vám ostatním. Pokud http://www.sun.d20.cz/clanky/tipy-a-triky/bojove-popisy-v-rpg.html
 • Poklady, peníze a finance v RPG

  Předmluva Poklady v RPG jsou plné truhel zlatých mincí a šperků a drahokamů nevýslovné hodnoty. RPG jsou plné i peněz a ceníků, trpasličích bank a šperků http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/poklady-penize-a-finance-v-rpg.html
 • Koně a jezdectví v RPG

  Předmluva Tento článek vznikl z dávné diskuse v reakci na zjištění, že mnoho, dost možná velká většina hráčů fantasy RPG nejenže sama nejezdí, http://www.sun.d20.cz/clanky/stripky/kone-a-jezdectvi-v-rpg.html
 • Historie DnD licencí

  Předmluva Tento článek mluví o historii DnD licencí a licencování, ale fakticky jde o historii právě jedné licence - OGL, "Open Game License verze 1.0a", http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/historie-dnd-licenci.html
 • [překlad] Mythic Battles: Pantheon RPG

  Hru jsem našel jako doplněk k velké deskovce typu Gloomhave (bojové mapy se scénáři a figurkami, které se dají nabarvit), zaujala mě a tak jsem prvidla http://www.sun.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-mythical-battles-pantheon-rpg.html
 • Slovanský pantheon (nejen) pro JaD

  Článek si můžete stáhnout a přečíst i v PDF Stvoření světa podle Slovanů Na počátku bylo jen pramoře chaosu a v něm plavalo zlaté vejce s prabohem http://www.sun.d20.cz/clanky/pravidla/slovansky-pantheon-nejen-pro-jad.html
 • Dluhy a závazky

  O čem je řeč Úmluvy, smlouvy, závazky, dluhy - obecné termíny, které všichni rámcově chápeme. Některá prostředí však některým z nich dávají specifický http://www.sun.d20.cz/clanky/tipy-a-triky/dluhy-a-zavazky.html
 • Titulky k D&D: Lessons from a Media Panic | Retro Report

  Reportáž na YT Titulky - direct download Titulky jsou v běžném formátu SRT. Co s nimi můžete udělat: Můžete si stáhnout záznam z YT ve formátu http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/titulky-k-d-d-lessons-from-a-media-panic---retro-report.html
 • [Překlad] Mimořádná kniha jmen Garyho Gygaxe

  Mimořádná kniha jmen Garyho Gygaxe - Gary Gygax's Extraordinary Book of Names Autoři: Malcolm Bowers, Gary Gygax Rok vydání: 2004 206 http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/5205.html
 • Historická města 7 - Církev

  I když středověké město nebylo náboženskou pospolitostí toho typu, jako byla antická města řecká, římská a nejspíše i dalších národů, církev, náboženský http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/5193.html
 • Historická města 6 - Vojenství

  Hradební privilegium patřilo mezi natolik významná, že si právo ho udělovat ponechal v ruce panovník. Hradby se navíc staly jedním z nejcharakterističtějších http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta-6-vojenstvi.html
 • Prusko-rakouská válka očima obyvatel Královehradecka

  Roku 1866 vypukla válka mezi Rakouským císařstvím a Pruským královstvím, válka o hegemonii nad členy tehdejšího Německého spolku. Boj, kterým byl vyvrcholením http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/5128.html
 • Historická města 5 - Městské stavby

  Základním rozdílem mezi vesnicí a městem je stavební materiál. Zatímco vesnice používá dřevo v kombinaci s hlínou (včetně vepřovic, na slunci pálených http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/5115.html
 • Historická města 14 - Exkurz: Řemesla a Obchod

  Exkurz: Řemesla a obchod Téma řemesel a obchodu je rozsáhlé a občas je mnohem lepší než obecné teoretizování uvést pár příkladů umožňujících obrázku http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta-14-exkurz-remesla-a-obchod.html
 • Historická města 4 - Řemesla a obchod

  Sice je pravda, že řemeslo i obchod předcházely městům, ale stejně tak je pravda, že aktivity řemeslníků a kupců stály za proměnou podhradí v město; bohatí http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/5105.html
 • Historická města 13 - Exkurz: Romans

  Romans je jihofrancouzské město v Dauphiné, ležící na řece Isére, přítoku Rhôny. Není v podstatě ničím zajímavé, vyjma dvou skutečností: v letech 1579-1580 http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta-13-exkurz-romans.html
 • Historická města 3 - Městská správa

  „Město“ původně bylo značením jisté formy lidského společenství – proto například v Chebu vyhlášky vydávala „Rat und ganze Stadt“ (rada a celé město) http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/5096.html
 • Historická města 2 - Obyvatelé

  Město, to je především hromada lidí žijících nebo se alespoň mačkajících na jednom místě, chudých i bohatých, mluvících jazykem srozumitelným i cizím http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta-2-obyvatele.html
 • Historická města 11 - Literatura

  Člověk českého středověku; Nodl, Martin a Šmahel, František (editoři) Kompilace o různých „typech“ českého středověkého člověka od řady známých http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta-11-literatura.html
 • Historická města 1 - Co je to město

  Když se řekne město, tak si všichni něco představíme. Problémem je, když má dojít na přesnější vymezení, co to je „město“, zvlášť když má odpovídat realitě. http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta-1-co-je-to-mesto.html
 • Historická města

  Počtení a pokoukání to sice bývá hezké a užitečné, ale… části konzumentů po jisté době začne něco chybět. A to dokonce i tam, kde by chybět nemělo (Cityscape, http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/historicka-mesta.html
 • Středověký člověk a jeho les

  Tajemné a děsivé místo, prostor k odpočinku a rozjímání, skrýš před nebezpečím, nástroj obživy, to vše a ještě mnohem více znamal a znamená pro lidskou http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4990.html
 • Úpadek a rozdělení římské říše

  Rok 476 dnes rozeznáváme jako zásadní milník, dobu, kdy se antický svět definitivně přerodil do světa nového, středověkého. Nepříliš překvapivě http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/upadek-a-rozdeleni-rimske-rise.html
 • Městská správa

  Teoretikové považovali město za směs aristotelského politického systému aristokracie a demokracie, a na tomto „směsném“ charakteru se shodli všichni http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/mestska-sprava.html
 • Vesnice D6

  Podnebí? Když opravdu nevíte jak začít, jinak samozřejmě vezměte místo, kde hrajete. (Kdo tu žije na Zemi - co tu jde najít bez nějkého ladu a skladu) 1 http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/4934.html
 • Lodě a plavba

  Úvodní dva návodné obrázky o vývoji lodí a oplachtění.   Zde doplním jednu podstatnou informaci. U většiny středověkých lodí s příčným http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4895.html
 • Engel - Úvod do světa

  Přehled témat: Všechna témata jsou probrána pokud možno zběžně a stručně, především pro potřeby nových hráčů. ST poskytnou představu o světě, ale mnohé http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/engel-uvod-do-sveta.html
 • Výpisky: Církev

  Abatyše Představená kláštera (opatství) některých ženských klášterů (např. benediktinek, cisterciaček či klarisek) a ústavů římsko-katolické církve. http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4822.html
 • Výpisky: Heraldika a šlechta

  Altesse Francouzsky Výsost. a) Altesse Impeériale (císařská Výsost) – arcivévodové rakouští, ruská velkoknížata, členové císařských domů v Německu http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4821.html
 • [Recenze] Příběhy Impéria

  Příběhy Impéria Napsali bratři Ecthelioni (Ecthelion^2), Jonáš a Kryštof Ferenc Vydalo Mytago, 2009 Bratři Ecthelioni jsou aktivními členy http://www.sun.d20.cz/clanky/produkty/recenze-sote.html
 • Střípky Mezoameriky: Zbraně a zbroje

  Úvod Máme tu další článek o Mesoamerice. Tento článek měl původně být jen jedno z rozšíření k článku Válka a válečníci, ale jak se to stává, po http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/Mesoweapons.html
 • Ke kořenům Yggdrasilu - část druhá

  Byla to temná noc. Svit měsíce i hvězd zastínila temná mračna a se šelestem se plížila skupina vikingů ke klášteru. A najednou to začalo. Jarl Einar http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/Ygg2.html
 • Křižácké námořnictví

  Počátky námořnictví Středověká námořní síla a její vzestup se zrodila z několika zdrojů. Zpočátku by bylo přehnané mluvit vůbec o nějaké organizované http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4721.html
 • Dobytí Jeruzaléma

  Pro Evropany má nejdalekosáhlejší význam dobytí na První křížové výpravě, dne 14.7.1099. Stalo se předmětem legend, písní, a pro současníky bylo událostí http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/dobyti-jeruzalema.html
 • Státy a státečky

  Tento článek je stručným výpisem zajímavých koncepcí států (či jiných mocenských skupin), které by se mohly hodit pro návrh a obohacení fantasy prostředí. http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/staty-a-statecky.html
 • Střípky Mezoameriky: Válka a válečníci

  Vzestup a pád Válka je dvojsečná zbraň. Dokáže lidi vybičovat k novým převratným myšlenkám, státy přimět k velkolepým stavbám a projektům, ale může http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4404.html
 • Ke kořenům Yggdrasilu - část první

    „Jmenuji se Styrvald Eriksson a jsem kupec z Osebergu.“   pravil muž zrzavého vousu a vlasů oděn v zelenou tuniku lemovanou zdobnou http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/Ygg1.html
 • O černém zlatě a jiných pokladech

  Zdrojem bohatství nemusí být jen kovy či drahé kameny. Těžit a obchodovat se dá s mnoha dalšími věcmi, na první pohled obyčejnými, tradičně podceňovanými http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4561.html
 • Hrdina na řecký způsob

  Slovo „hrdina“ se v okolních textech objevuje docela často. Sami asi máte nějaké povědomí o tom, co to znamená být hrdinou. Zkusme si nyní toto slovíčko http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/hrdina-na-recky-zpusob.html
 • Druhá válka o svět - Na konci času

  Tak kde začít. Asi bych vám měl říct, kdo vlastně jsem. Jmenuju se Charles Stratemore a jsem poslední žijící člověk na Zemi. Ale už v této chvíli http://cph.sun.d20.cz/clanky/4348.html
 • Normanští rytíři

  Historické pozadíHlavním cílem vikingských nájezdů v 9.-10. století byly Britské ostrovy a severozápadní Francie. Zde byl roku 911 donucen západofranský http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/normansti-rytiri.html
 • Ideál rytířství

  Vývoj vojenství, vojenské družinyKoncem starověku je opuštěno dělení osob na svobodné a otroky, přechází se na rozlišování milites a rustici (ti, kteří http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/ideal-rytirstvi.html
 • Revenanti: živí a mrtví ve středověké společnosti

  Víra v revenanty se obecně odvíjí od náboženské víry v posmrtný osud. Úmrtí jedince provázel soubor úkonů přechodového rituálu život-smrt rušícího vazby http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/revenanti.html
 • Mrtví v antice a ve středověku

  Mrtví antického světaZemřelí antického starověku byli pohřbíváni výhradně mimo města. Pohřbít zemřelého uvnitř města se příčilo tehdejšímu přesvědčení http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/role-mrtvych.html
 • Desatero pravého lukostřelce

  Následující rady a postřehy jsou určeny pro hru v "realistickém" prostředí. Čím více magie a nadlidských schopností ve hře chcete, tím míň se nechte svazovat http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/desatero-praveho-lukostrelce.html
 • Fantastický svět Hong-Kongských filmů

  Podobně jako Star Wars a Dobyvatelé ztracené archy v 70. letech i obnovuje i Tygr a Drak milované žánrové archetypy díky brilantní hudbě, kostýmům, výpravě, http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/wuxia.html
 • O kovech a lidech

  To se přitom často jedná o věci zásadní, protože bez cínu by nebyla doba bronzová. A nejsou to jen kovy, na které se pozapomnělo. Ono se sice řekne „těží http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/o-kovech-a-lidech.html
 • Střípky Mezoameriky: život, to je kukuřice

  Úvod"Když se člověk podívá na věc zblízka, pozná, že všechno, co tito indiáni dělají a říkají, se nějakým způsobem týká kukuřice, takže nechybí mnoho, http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/mwtoamerika-kukurice.html
 • Střípky Mezoameriky: Mayská jména

  Vítejte na prvním článku nové série, ve které bych vám chtěl představit Mezoameriku. Články budou laděny jak historicky, tak s ohledem na možné hraní přímo http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4386.html
 • Keltové

  Také jste si někdy kladli otázku, jak by asi doopravdy vypadal svět, v němž by hlavní slovo měli válečníci a druidové? Kde by hrdina byl ctěn nade všechny http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/keltove.html
 • Lodní zbraně: Boj bez střelného prachu

  Jedním z „drobných“ problémů spojených s námořním bojem jsou zbraně. Přesněji řečeno skutečnost, že lodě spolu mohou bojovat buď: abordáží, kdy se snaží http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/lodni-zbrane.html
 • Námořní obchod pravěku do konce středověku

  Slovo (ehm, ehm) „editora“ Dovoluji si upozornit P.T. čtenářstvo, že se nejedná o ucelený článek, nýbrž o mírně literárně zpracované výpisky knihy Mezi http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/namorni-obchod.html
 • Kultura stolování

  Stolování jako kulturní projev se výrazněji uplatnilo nikoli u všedního jídla, ale při hostině. Tomáš Štítný ve 14. století rozlišil jídlo k ukojení hladu, http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/4204.html
 • Příběhy Impéria

  Nějakou chvíli už pracujeme na projektu Stories of the Empire a práce dospěly do takového stádia, že jsme se rozhodli zveřejnit o něm nějaké informace. http://www.sun.d20.cz/clanky/produkty/pribehy-imperia.html
 • Středověký bonton u stolu

  Jak se chovat na středověké hostině Stůl byl pokryt velkým, čistě bílým, nařaseným ubrusem. Honosnější tabule dávala hostům k dispozici i plátěný ubrousek. Stolní http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/stredoveky-bonton-u-stolu.html
 • Náboženství: do třetice...

  Říká se, že dobrá práce ze společenských věd se nejlépe pozná podle toho, že vyvolává reakce. Tak například na Marxe (materialismus) zareagoval Weber (původ http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/4025.html
 • Středověká šlechta - Ronovci

  Přiznám, že mne výzva „popsat nějaký rod jako příklad“ k předchozí úvaze zasáhla velmi osobně; tohle je totiž přesně myšlenka, která mne kdysi dávno přitáhla http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/slechta-ronovci.html
 • Šlechta ve středověku

  Předfeudální - beneficiární - šlechta Starší středověké systémy vycházejí z úplně archaického systému, kdy vládce má svoje vybrané bojovníky coby členy http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/slechta-stredovek.html
 • Kvalita kroužkové zbroje

  Při shánění materiálu na obsáhlejší zamyšlení nad účinností zbraní a zbrojí jsem narazil na velmi zajímavý příspěvek (no spíš článek), který si dovolím http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/krouzkova-zbroj.html
 • Braunstein: Kořeny RPG

  Věděl jsem, co Braunstein byl (svým způsobem), a tak jsem tam celou svou skupinku vlekl do velmi, velmi vzdálených výsp conu na seminář v jedné tiché místnosti http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/braunstein.html
 • Základy šviháckých dobrodružství

  Ale počkat! Váš DM ohlásil změnu tempa. Počínaje příštím týdnem, začíná tažení plné šviháckých šermířů. Smění svá podzemí a pustou divočinu za dvojstěžňové http://www.sun.d20.cz/clanky/tipy-a-triky/3795.html
 • [Osobnosti] Tvůrci D&D

  E. Gary Gygax: otec RPGErnest Gary Gygax se narodil 27. července 1938 jako syn švýcarského přistěhovalce a americké matky. Od roku 1987 ženat s Gail Carpenterovou http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/1866.html
 • The Extraordinary Adventures of Baron Munchausen

  The Extraordinary Adventures of Baron MunchausenBaron Munchausen (přepsali a upravili James Wallis, Derek Pearcy a Michael Cule)Hogshead Publishing, 1998 http://www.sun.d20.cz/clanky/produkty/3381.html
 • Krčmy a Denáry

  Krčmy Krčmy, tak jak si je dnes představujeme, známe až z pozdějších dob. Na konci 12. století si pod označením krčma musíme představit především veřejnou http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/krcmy-a-denary.html
 • Mýtus dlouhého luku

  [page name="Povaha mýtu"]Následuje pasáž z knihy Bitva. Byla vydána v roce 2003, napsal ji významný, novověký válečný historik. Uvádím ji proto, že dobře http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/mytus-dlouheho-luku.html
 • Zemědělství ve středověku

  Zemědělství ve středověkuDobývat obživu ze země jejím obděláváním nebyl vždy nejjistější způsob obživy. Sedláky ohrožovala divočina, bojující vojska jejich http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/zemedelstvi-ve-stredoveku.html
 • Loďstva mořských národů

  [page name="Národy starověku"]Mezopotámie Obyvatelé Mezopotámie byli překvapivě nadaní námořníci. První obojživelnou operaci provedli už ve 3. tis. př. http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/lodstva-morskych-narodu.html
 • Zavřené dveře

  [page name="část I."]"Ty nemáš žádnou zodpovědnost," řekla jednoho rána Argonantova žena Judita.Ráno bývalo obvykle rychlé a nebyl čas nad ničím přemýšlet; http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/dvere.html
 • Sedlčanské hradiště

  [page name="Sedlčanské hradiště"] Sedlčanské hradištěJednolitost zelenobílého hávu zimního lesa jen tu a tam narušovaly malé osady, tvořené kousky drahocenné http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/sedlcanske-hradiste.html
 • Enrymor - začátek a konec

  [page name="asi 8000 let před naším letopočtem"] Tento příběh je částí životního příběhu Enrymora, nejmocnějšího mága, kterého Šestý svět zatím spatřil http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/enrymor.html
 • Og: Unearthed Edition

  Og: Unearthed EditionRobin D. LawsFirefly Games, 2007Hra jménem Og z pera Alda Ghiozziho vyšla původně v roce 1993, coby miniaturní sešítek http://www.sun.d20.cz/clanky/produkty/3098.html
 • Rune

  RuneRobin D. LawsAtlas Games, 2001RPG jménem Rune je adaptací počítačové hry stejného jména od Human Head Studios, která vyšla o rok dříve http://www.sun.d20.cz/clanky/produkty/2899.html
 • Historie společnosti White Wolf

  [page name="Lion Rampant a White Wolf magazine"] Lion Rampant: 1987-1990 Nakladatelství Lion Rampant bylo založeno roku 1987 Markem Rein*Hagenem a Jonathanem http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/2894.html
 • Hrad u cesty

  Kuba nám poslal vlastnoručně malovaný fiktivní hrad, hodící se do libovolného pohraničí nebo zapadlejšího kouta středověkého světa.Pdf soubor s jednotlivými http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/planek-hradek.html
 • Spirit of the Century

  Spirit of the Century (Duch storočia)----------------------------- Henry Jones: Tí ľudia sa nás pokúšajú zabiť! Indian http://www.sun.d20.cz/clanky/produkty/2785.html
 • [Historie] Literární zdroje D&D

  [page name="Zdroje D&D"] ... Jako hlavní zdroje inspirace uvedl Gary Gygax v první edici DMG autory de Campa a Pratta, Roberta E. Howarda, Fritze Leibera, http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/2709.html
 • Andělé a Démoni - vysvětlení

  Inspirací k tomuto vysvětlení mi byl Alnag, který správně podotknul, že jsem všechny zmátl, když jsem napsal článek nadepsaný „Andělé na d20 v kostce“ http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/2703.html
 • Demon the Fallen - Vznik Padlých

  Je lepší vládnout v pekle, než sloužiti v nebi. John Milton, Ztracený rájAnděly lidstvo odnepaměti obdivovalo. Zářící bytosti, které jsou ochránci lidstva http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/2684.html
 • Qin - The Warring States

  [page name="Úvod"] Píše se rok 881 podle zhouského počítání, leč upadající dynastie Zhou ztratila i poslední zbytky byť jen formální moci. Zdá se, že po http://www.sun.d20.cz/skupina/120/clanky/2615.html
 • [Historie] O odkoupení TSR

  V zimě 1997 jsem jel do Lake Geneva ve Wisconsinu na tajnou misi. Koncem podzimu se začaly šířit zprávy o tom, že hrozící krach TSR vytvořil odvážnou možnost http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/2605.html
 • Ochránce cesty

  [page name="První den"] I. První denJednoho letního rána - bylo po vigiliích, tedy opravdu velice brzy, protože se ještě nerozednilo - za mnou přišel bratr http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/ochrance-cesty1.html
 • Moc

  [page name="část I."] Okny se prodíralo ranní slunce, teplé a příjemné. Zpěv bratří s ním byl v naprostém souladu - tóny se lomily nahoru a dolů, nekonečně http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/moc1.html
 • Souboj

  [page name="část I."] Od okamžiku, kdy Zvěstovi z Netluk zahynuli v dětství oba rodiče, i jeho neméně slavný strýc, začala se mu smůla vyhýbat. Vychovávali http://www.sun.d20.cz/clanky/pribehy/souboj1.html
 • [Teorie] Vývojová teorie RPG (v5)

  Co je to generace Generace odlišuje od sebe rodiče a potomka. Znamená zásadní průlom v technologii nebo přístupu. Generační dělení lze samozřejmě napadnout http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/1768.html
 • [Historie] Vývoj D&D

  [page name="Historie D&D, část první"] Všechno to vlastně začalo tak, že Gary Gygax měl problém. Jeho malá podskupinka v rámci Mezinárodní Federace http://www.sun.d20.cz/clanky/RPG-odborne/1772.html
 • Válečné vozy

  Kolo vymysleli patrně Sumerové před zhruba šesti tisíci lety, tedy někdy kolem r. 4000 př.n.l. Z maleb a reliéfů je známo, že nejpozději kolem r.2500 př.n.l. http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/1714.html
 • Sedláci & Měšťané 3. edice

  - nejhorší RPG hra vůbec - Nazdar lidi! Takže vy si chcete zahrát středověkýho chcípáka? 1. Hoďte si 1d20 na volbu profese: 1-17: Sedlák (venkovský http://www.sun.d20.cz/clanky/stripky/1543.html
 • Tolkienův soukromý život

  Zde je část přepisu záznamu, o kterém budou jistě všichni souhlasit, že má nesporný historický význam. C.S. Lewis: No Tome, je opravdu dobře, že jsi http://www.sun.d20.cz/clanky/stripky/1536.html
 • Trebuchet

  [page name="Popis trebuchetu"]První hodnověrné záznamy o trebuchetu se datují do Francie 12. století. Tento stroj pracoval na zcela odlišném základě, než http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/trebuchet.html
 • Starověká balista

  [page name="Popis balisty"]Balisty patřily k nejmenším válečným strojům, byly určeny k ostřelování lidí, útočících obléhatelů nebo posádek pevností, nikoliv http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/balista.html
 • Starověký katapult

  [page name="Popis katapultu"] Katapulty byly jediné starověké obléhací zbraně, které byly schopné na dálku bořit opevnění nepřítele. Ve starém Římě je http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/katapult.html
 • Vrhací válečné stroje

  Podle řady dochovaných názvů by se dalo usuzovat, že lidé už ve starověku znali a používali velmi mnoho druhů válečných strojů střílejících kdeco. Opravdu http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/1453.html
 • Kuše v d20

  A co že se mi tedy nelíbí na popisech kuší v pravidlech d20? Údaje uvedené pro těžkou kuši jsou mixem samostřílu (kuše z raného středověku s dřevěným nebo http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/1450.html
 • Ocelové kuše

  Už ve 14. století (tedy v době, kdy evropským válkám z hlediska střelných zbraní vládly dlouhé luky a celodřevěné kuše) se začala objevovat kuše s ocelovým http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/kuse-ocelove.html
 • Kuše

  Na RPG fóru i na našich stránkách jsem byl svědkem několika diskuzí na téma kuše a jejich použití v rámci herních mechanismů. Zdá se, že nejen já jsem http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/kuse.html
 • Na palubě lodi

  Postavy se k dobrodružství na moři dostanou nejspíše ve dvou možných případech:1) Potřebují se někam (za někým, pro něco) přepravit a loď je nejjednodušším http://www.sun.d20.cz/clanky/svety/1426.html
 • Na palubě karavely

  Ve středověku se evropští loďaři poučili a na základě znalostí konstrukce severoevropské kogy (ta zase vycházela z proslulého vikinského drakkaru), středomořských http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/1427.html
 • Typy lodí

  [page name="Úvod"] Přestože si každý DM může (a do jisté míry by možná i měl) vymyslet vlastní názvy pro lodě, které se plaví na mořích a oceánech jeho http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/typy-lodi.html
 • Na palubě drakkaru

  Není snad nikdo, kdo by u nás neznal pověst o divokých severských válečnících a mořeplavcích. Vikingové. Při vyslovení tohoto slova se ve středověku třásla http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/1411.html
 • Na palubě triéry

  V článku Lodě, plachty, námořníci jsem radil všem, kdo mají chuť zahrát si dobrodružství na moři, aby si nejprve ujasnili, v jakém období technického rozvoje http://www.sun.d20.cz/clanky/kultura/1395.html
ČAS 0.14455389976501 secREMOTE_IP: 44.192.94.177